Foto 4 van de reuzenrabarber (Gunnera tinctoria)

Een detail van een bloempluim van de reuzenrabarber  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: