Foto 6 van Pachypodium gracilius

De "jonge onderzoeker" Fred Triep gefotografeerd tijdens de bestudering
van een bloeiende P. gracilius 
(Foto: Marianne Van Roy)

Terug naar:  Terug naar: