Foto 1 van de Johannesbroodboom of Carobeboom (Ceratonia siliqua)

Foto 1 van de carobe

De Johannesbroodboom in de Hortus met zitbankje eronder  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: