Foto 2 van de Johannesbroodboom of Carobeboom (Ceratonia siliqua)

Foto 2 van de Carobeboom

Een takje van de Johannesbroodboom in de Hortus met bladeren  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: