Foto 3 van de Johannesbroodboom of Carobeboom (Ceratonia siliqua)

Foto 3 van de Carobeboom

Een takje van een Johannisbroodboom aan de Zuid-  Italiaanse kust  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: