Foto 6 van de Johannesbroodboom of Carobeboom (Ceratonia siliqua)

Foto 6 van de Carobe boom

Detail van jonge bloemen, de meeldraden zijn nog zichtbaar (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: