Foto 9 van de Johannesbroodboom of Carobeboom (Ceratonia siliqua)

Foto 9 van de Carobe boom

De vruchten (peulen) van een Johannesbroodboom  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: