Foto 2 van de kokerboom (Aloe dichotoma, var. dichotoma)

Kokerboom met nesten van de wevervogel

Een kokerboom in de buurt van Kenhardt, bedekt met nesten van de wevervogel (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: